Jagttegn

Jagttegnsundervisning!
Højby/Vig Jagtforening tilbyder jagttegnsundervisning.

Starter Torsdag 7. November og så hver Torsdag.

Man kan tilmelde sig løbende, så ring bare til mig.

Undervisningen foregår over 15 Torsdage 18:00 – 20:00 på Vig skole lokale c39 (Ved den store aula) med teori og 4 lørdage med praksis (skydning og afstandsbedømmelse).

Kursusgebyr 2100,- kr. inkl. gebyr til frivillig jagtprøve, patroner og lerduer til 4 gange skydning, og 1 års medlemskab af Højby-Vig Jagtforening via DJ.

Dertil kommer undervisnings bøger og gebyr til tvungne jagtprøve.

Underviser er Autoriseret Våbenkursuslærer Felex Pedersen fra Højby-Vig Jagtf.

Tilmelding til Felex Pedersen

Email: felexpedersen69@gmail.com

SMS : 28723686
eller tlf. 28723686

Om jagttegn
Jægere skal have et gyldigt jagttegn, og de skal have det med sig når de går på jagt. Jagttegnet giver tilladelse til at drive jagt efter de gældende regler, og det skal fornyes hvert år. For at få jagttegn skal man være fyldt 16 år, og enten være opført i Skov- og Naturstyrelsens jægerregister eller bestå jagtprøven .

Den årlige jagttegnsafgift er fra 1. april 2008 på kr. 530 kr. inklusive præmie for lovpligtig ansvarsforsikring.

Jagtprøve
Når man har bestået jagtprøven, bliver man optaget i Jægerregistret (Skov- og Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede).

Jagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del består i, at man på en halv time skal besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige.

Ved jagtprøvens praktiske del skal man vise, at man kan behandle et skydevåben forsvarligt, både ved færdsel i terræn og ved skudafgivelse. Derudover er der i terrænet opstillet vildtfigurer, og man skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig. Evnen til at ramme præcist med et skydevåben prøves ikke.

Jagtprøverne afholdes på Naturstyrelsens lokale enheder. Der er to prøveperioder om året, første prøveperiode er 15. april-30. juni, og anden prøveperiode er 15. september-31. oktober.

Hvert år tilmelder ca. 6.000 personer sig til prøverne, og hovedparten har forberedt sig på et jagttegnskursus, der bl.a. arrangeres af jagtforeninger, aftenskoler, ungdomsskoler og oplysningsforbund. Man skal betale et gebyr på 215 kr. hver gang.

Forpligtelser
Som jæger skal man have et gyldigt jagttegn, der altid medbringes under jagt.

For at sikre at jagten foregår i overensstemmelse med god jagtmoral, har Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet udarbejdet et sæt jagtetiske regler, der angiver, på hvilken måde jagt skal udøves.

Du har som jæger desuden hvert år pligt til at indberette dit personlige vildtudbytte, også selv om du ikke har nedlagt noget, enten på papir eller på internettet.

Kun personer med fast bopæl i Danmark kan gå op til den danske jagtprøve. Men personer, der er bosat i udlandet, kan blive optaget i Jægerregistret, hvis de har gyldigt udenlandsk jagttegn, så længe De bor i udlandet.

Link til Danmarks Jægerforbund:
Haglskydeprøven.
http://www.jaegerforbundet.dk/Haglskydepr%C3%B8ver.1744.aspx

Kontakt info

Højby-Vig jagtforening
Trundholmvejen 9
Ellinge Lyng
4573 Højby

Navigation

Om os

I 2007 blev Højby sogn jagtforening og Vig jagtforening lagt sammen, og kom så til at hedde Højby-Vig jagtforening. Højby-Vig jagtforening tæller ca. 230 medlemmer, hvor af en del kommer helt fra København, der ligesom vi andre, ser en hyggelig skydebane, med et godt sammenhold, hvor man føler sig velkommen.