Vedtægter og referater

Vedtægter 2018

Vedtægter for Højby-Vig jagtforening 

Revideret på generalforsamling 2018

1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Højby-Vig jagtforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune.

 

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

2.3 Foreningen er ligeledes medlem af Dansk Skytte Union og Danmarks Idrætsforbund og dermed underlagt disses love og bestemmelser.

 

Read more: Vedtægter 2018

Søg på siden

Nyheder

DJ logo new

Facebook

download

Sol op/ned

sol op ned